Добре дошли на страницата за свободна регистрация на туристически обекти на сайта на КИТТ.
Регистрацията е абсолютно безплатна и Ви позволява да рекламирате представлявания от Вас обект на нашия сайт на четири езика.
Разделът е създаден с цел да запознае отчетливо и подробно туриста, решил да посети България, с нейните исторически и природни забележителности, с достойните за внимание ресторанти, баровете и други места за посещение. Фактически това е пътеводител на страната, който Вие създавате сами. Рекламираните обекти са групирани по региони и по видове в раздела каталог.
Огромната ни молба е при презентирането на обекта да публикувате качествени фотографии с предвиденото количество и със зададен формат 498 x 187 пиксела. За да бъде постигната пълнота на информацията, молбата ни е да публикувате обекта на всичките четири езика на нашия сайт. За правилно позициониране на обекта на картата обърнете внимание на точността на посочените от Вас GPS координати.
Благодарим Ви за вниманието и за това, че рекламирайки грамотно публикуваните обекти, Вие допринасяте за задълбочаване на интереса към България и за повишаване на качеството на националния туристически продукт.